Развитие без граници

Програми за развитие на интелекта
В града Стара Загора

Ментална аритметика

Менталната аритметика тренира скоростта на възприятие и обработка на информацията, развива едновременно двете полукълба на мозъка благодарение на въображаемата визуализация на абака и смятането наум. Високата скорост на смятане наум е интересен допълнителен ефект.
За програмата

Либерика

Либерика развива мозъчната функция, в резултат на което скоростта на четене се увеличава, а разбирането за четене се подобрява. В традиционния подход, четенето се извършва ред по ред поради говоренето на глас или "за себе си". Либерика, благодарение на системата от специални упражнения, дава възможност да се чете отгоре надолу, вертикално.
За програмата

Меморика

Методиката е насочена към развитието на различни видове памет, внимание, образно мислене, въображение, комуникация и познавателни способности, ускоряване на мисленето.
За програмата

Спийдкюбинг

Методиката развива фини двигателни умения, умствена дейност, памет, логика и лични качества, а също така обучава триизмерно пространствено мислене.
За програмата

Ментална Аритметика Онлайн

Mental arithmetic trains the speed of perception and processing of information, develops both hemispheres of the brain simultaneously through mental visualization of calculations on abacus abacus. The high speed of verbal counting is an interesting side effect.
За програмата

Таблица за умножение Онлайн

We will help your child to learn the multiplication table quickly and without cramming in just 11 lessons.
За програмата

Амаматика

Комплексна програма за деца от 6 до 12 години. Учим математика, логика, основи на програмирането и финансова грамотност.
За програмата

Подготовка за училище

Курсове подпомагащи увереният старт на децата в училище, развиващи занимания, обучение по математика, четене, писане, обща грамотност
За програмата

Английски език

Комплексна методика за обучение на деца от 5 до 14 години
За програмата