Развитие без граници

Подготовка за училище за деца от 5 до 7 години

Курсове подпомагащи увереният старт на децата в училище, развиващи занимания, обучение по математика, четене, писане, обща грамотност

Запишете се на безплатно занятие

Тренажор в подготовката за училище

Академия АМАКидс е разработила собствена програма за подготовка на децата за училище. Занятията се разделят на 4 блока и включват занимания в онлайн-платформа. Обучението на децата в предучилищна възраст по четене и математика се провежда в игрова форма.

Опитайте безплатно

Математика

 • Примери и задачи с числата до 20
 • Мерни единици
 • Геометрични фигури
 • Права, крива и отсечка

Околен свят

 • Безопасност у дома и на обществени места
 • Основни професии
 • Флора и фауна
 • Понятие за време

Букварика

 • Изучаване на азбуката
 • Звуково-буквен анализ
 • Четене на срички
 • Разширяване на речниковия запас

Читарика

 • Обучение на четене на думи
 • Фонетика
 • Основни групи думи
 • Изразително четене

Програма подготовка за училище от АМАКидс

Грамотност

Учим се да четем и излагаме своите мисли като по този начин развиваме способност за устна и писмена реч

Умения за смятане

Формираме основни математически концепции

Околен свят

Помагаме за получаване на първоначална представа за обкръжаващата ни действителност

Концентрация и внимание

Развиваме умение за слушане, разбиране и интерпетиране, както и прилагане на натрупаните знания и умения

Представа за училище

Създаваме положително отношение към училището и учим детето да бъде уверено и самостоятелно

Как се провеждат занятията

1
Занятията започват с приветствие, детето се потапя в свят изпълнен с пътешествия
2
Проверка на взетия материал
3
Потапяне в нова тема
4
Отработване на новите умения и навици
5
Занятията завършват с обобщение и разяснения към домашните упражнения
6
Обратна връзка от родителите спрямо резултатите от занятията
Как се провеждат занятията
10 деца
в група
с индивидуален
подход към всяко дете
70 минути
занятията са
2 пъти
седмично
36 игри
правим обучението
увлекателно
и резултатно

Видео за «Подготовка за училище»

Опитайте безплатно
612 184
Ученици
28
Страни
1037
Действащи центъра
Международна академия за
деца от 5 до 16 години