Развитие без граници
06.10.2022
Сподели: 0
  • Facebook
1190

РАЗВИТИЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ У ДЕЦАТА - ОТ КЪДЕ Е НАЙ-ДОБРЕ ДА ЗАПОЧНЕМ

Основната цел при изучаването на математика не е развиване на умения за смятане и решаване на задачи или уравнения. Същността му се крие в развитието на математически способности при деца в предучилищна и начална училищна възраст. Какви са тези способности и как да ги развием правилно в зависимост от възрастта на детето?

РАЗВИТИЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ У ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Разбирането на повечето родители за това какво трябва да включва процесът по развитие на математическите способности за деца в предучилищна възраст обикновено е това да бъдат изучаване на цифри и броене, както и основни умения за смятане поне в порядъка до 10. И не случайно. Именно тези умения са препоръчително за усвояване от децата, така че привикването към заниманията в 1 клас да бъде достатъчно лесно. Всичко това обаче е само малка част от това, което трябва да се усвои в предучилищна възраст.

За да може детето да се развива хармонично, е необходимо у него да се формират и умения като:

  • Сравнение на прилики и разлики при различни обекти, сравнението им един с друг или, обратно, тяхното противопоставяне. Важно е да научите дете в предучилищна възраст как да наблюдава и анализира по зададен критерий дали обектите са подобни или различни (по цвят, форма, размер);
  • Отделяне на главното от второстепенното, какво представлява главен елемент и какво детайл. Например, при разглеждане на картинка с гардероб детето трябва да е в състояние да обясни, че гардеробът е основният/общ елемент, а панталоните, роклите, пуловерите, шапките и други дрехи са детайлите по нея;
  • Работа с цифри и числа - назовават и записват цифри, да работи с кратки изрази с употреба на специалните знаци за събиране и изваждане;
  • Навигиране в пространството - да се познават понятия като "горе-долу", "дясно-ляво" и т.н;
  • Разбиране за последователност, “напред” и “назад”. Например, ако е написана поредица от цифри, то трябва да може да ги “изчита” както в права, така и в обратна последователност;

МАТЕМАТИКАТА И ПО-МАЛКИТЕ УЧЕНИЦИ

В начална училищна възраст детето се нуждае от още по-сериозен набор от математически умения в сравнение с предучилищния период. През първите месеци на обучение тази нужда не е толкова забележима, защото децата тепърва правят първи стъпки в решаване на кратки примери и прости задачи. Но съвсем скоро задачите започват да надграждат своята сложност.

С особена сила това важи за задачите по математика – за да се справят добре с тях, учениците трябва не само да познават мерките на величините и да са в състояние да извършват правилно аритметични действия, но и да вникват в условията на изложените задачи. А това е основната трудност, защото да се научат да събират или умножават, изваждат или делят е по-лесно задача за децата, отколкото да развият и логическо мислене.

Именно логиката е тази, която позволява на детето да разбере какво действие следва да се извърши, за да се справи с решението на определен вид задача. Без способността да се мисли логично е невъзможно и да се вникне в математиката, а единствено да се заучат правилата, да се запомнят схемите, формулите и готовите конструкти за решаване на конкретни модели.

КАК РАЗВИВАМЕ ПРАВИЛНО МАТЕМАТИЧЕСКИ УМЕНИЯ

На първо място, родителят трябва да вземете най-важното решение - не толкова какъв списък с умения трябва да се приоритизира, а по-скоро да заложи на правилния подход към ученето като процес. Точно както децата в предучилищна възраст, учениците в началното училище приемат игровия формат на занятия по-добре от всеки друг. Това се дължи на факта, че в детството водещата форма на занимания, а и запознаване със света в най-общ смисъл преминава под знака на играта. За разлика от скучните уроци, при които знанията се предават пасивно играта увлича детето, предизвиква го, тества уменията му, а оттам и повишеният интерес. Ето защо е по-добре да учите във формат на играта - така ученикът няма да се уморява или отегчава толкова бързо в процеса на учене.

Също така трябва да бъде решено какви ще бъдат допълнителните занятия и какви резултати се планира да бъдат постигнати. Ако ученикът отделя достатъчно време за работа в класната стая, а и за писане на домашни, това ще бъде достатъчно, за да затвърди добре вече наученото. Ето защо е по-добре да се съсредоточите не само върху повторението на учебния материал, но и върху изучаването на разностранни области, свързани с математиката, развитието на логиката и мисленето са пряко зависими и от комплексния опит на индивида. За да направите това, трябва да изберете програма за обучение, която ще внесе широк спектър от умения. Но как да развием математическите способности на ученика по-комплексно?

КАК СЕ СТАВА МАТЕМАТИК И КАКВИ КАЧЕСТВА ТРЯБВА ДА СЕ РАЗВИВАТ ОЩЕ ОТ ДЕТСТВОТО

За да може обучението да даде желания резултат, то трябва да се провежда по утвърдена методика, която не само тренира уменията на ученика, но и основополага у него интерес към предмета. Такава програма е Амаматика - курс, насочен към развиване на математическите способности на по-малките ученици.

Благодарение на тази методика децата не само ще затвърдят знанията от училищната програма, но и ще могат да развият логика, пространствено, креативно и творческо мислене, внимание и памет. Също така учениците ще се запознаят със сродни на областите на математиката – финансова грамотност и с основните елементи от процесите в програмирането. Обучението се провежда в игрова форма, което го прави не само ефективно, но и вълнуващо. Запишете детето си за курса по Амаматика и започнете да развивате неговите математически способности сега!