Развитие без граници
05.02.2021
Сподели: 2
  • Facebook
4199

Трябва ли да научите детето си да чете бързо?

Още в началното училище децата са изправени пред огромно количество информация, която е трудна за възприемане и обработка при ниска скорост на четене, тъй като именно в текстови формат те получават основните знания. Какви са предимствата и недостатъците на техниката за бързо четене? На каква възраст се препоръчва да научите детето да чете бързо? Как да изберете правилната техника?

Бързо четене - цел на техниката

Скоростното четене е умение, което дава възможност по-бързо и лесно да се запамети нова информация. Повечето училища препоръчват започване на  усвояване на методиката на 7-годишна възраст, но детето може да се научи само когато чете вече достатъчно свободно. Първо, трябва да се научи да чете думи и срички и постепенно да премине към прости изречения. В същото време трябва да разшири речника си, за да можете да подобри уменията си в бъдеще. Когато децата се научат да четат гладко текст и да открояват основните моменти в него, те могат да започнат обучение за бързо четене.

Бързото четене развива асоциативната памет на детето, фантазията и въображението, концентрацията и вниманието, логическото мислене. Цялостното представяне на децата зависи от скоростта на четене. Децата, които четат лошо, не могат напълно да запомнят и възпроизведат учебния материал. Детето се учи да обобщава и систематизира материала, да откроява основните идеи, да мисли творчески. Самочувствието му се повишава и се развива истински интерес към ученето. В зряла възраст човек с умения за бързо четене спестява времеви ресурси, производителността на труда му се увеличава.

Плюсове на бързото четене за ученици

Съвременните ученици четат бавно и бързата скорост на четене е много важна за успешното учене. Основата на бързото четене е начина на възприемане на визуалната информацията. Обикновено човешкото око спира или връща в текста 2-3 пъти. Скоростта на четене на възрастен е приблизително 150 думи в минута, но овладяването на техниката за бързо четене ви позволява да научите до 1000 думи за 60 секунди.

Оценките по предметите до голяма степен зависят от това колко добре учениците овладяват темите на уроците. Бързото четене ви позволява да разберете по-добре съдържанието на текста и правилно да го анализирате, бързо да научите стихове и откъси от произведения. Поради високата скорост на изучаване на текстова информация детето отделя по-малко време за учене, а производителността на работата му се увеличава. В средното училище и гимназията учебното натоварване се увеличава значително, така че уменията за бързо четене са много полезни за деца на възраст 10-16 години. За тях е по-лесно да се подготвят за тестове и изпити, а самият образователен процес става по-интересен и вълнуващ.

До колко ни е полезно бързото чете?

Много родители се съмняват дали си струва децата им да изучават бързо четене. Те се притесняват, че детето ще възпроизведе текста автоматично, без да мисли за неговото съдържание, което естествено ще доведе до лошо разбиране на материала.

 За разлика от учениците, които четат специализирана литература, в по-ниските класове децата се запознават с художествени произведения, пълни с описания. Ако децата бързат, докато четат, тогава те нямат време да запомнят подробностите на прочетеното, което се отразява негативно на запаметяването на материала.

В действителност твърде бързата скорост на четене може да попречи на нетрениран човек да възприеме текста. Ето защо, обучението по бързо четене развива не само скоростта на възприемане на прочетеното, но и способността да се запомня информация. За да постигнете това, е важно да изберете качествена програма за обучение за бързо четене.

Метод на изучаване на скоростно четене

Можете сами да използвате техники за бързо четене, без да търсите помощ от квалифицирани специалисти. Някои хора използват техниките според собствените си виждания, без да изучават основните правила или да следват определена учебна програма. Но при децата процесът на обучение е различен, трябва да има структурираност и определени правила. Не винаги е възможно да се изучава самостоятелно техниката на бързото четене, тъй като родителите често не разбират как и в каква последователност трябва да се провеждат занятията. Ето защо много възрастни предпочитат да изпращат децата си в школи, където обучението се провежда по изпитани от времето методи.

Чудесен пример  за това е Либерика, програма за бързо четене за деца от Академия за развитие на интелекта AMAKids. Това е авторска техника, предназначена за деца от 7 до 16 години. Процесът на обучение се основава на одобрени методики и на всеки етап се изпълняват тестови задачи според възрастовите категории.

Курсът Либерика 24 се състои от 24 урока и се препоръчва за ученици от началното училище със скорост на четене от поне 50-60 думи в минута. Курсът Либерика 16 е чудесен за деца в средно и гимназиално училище. Либерика Плюс може да се изучава от възпитаници на горните курсове. Програмата се състои от осем занятия, в които можете да подобрите уменията си и да придобиете допълнителни способности. Основната задача на техниката е да увеличи скоростта на четене, без да губи качеството на усвояване на материала.

С уменията за бързо четене ще бъде по-лесно за детето да се учи в училище и да се справя с големи натоварвания. В зряла възраст такива способности ще му дадат възможност да работи продуктивно и да постига успех в най-различни области.